Trening EEG Biofeedback/ Neurofeedback

Dorota Maria Pietraszewska

Trening EEG Biofeedback/ Neurofeedback

EEG Biofeedback/ Neurofeedback to metoda, która zapisuje przebieg fal mózgowych. Podobnie jak w klasycznym badaniu EEG do głowy osoby przyczepia się elektrody. EEG Biofeedback/ Neurofeedback stosuje się natomiast w celach treningowych, aby zwiększyć skuteczność działania mózgu i poprawić koncentrację. Podczas rzeczywistego treningu EEG Biofeedback/ Neurofeedback korzystamy ze specjalnych programów komputerowych, które wyświetlają EEG (elektroencefalogram) użytkownika w postaci gry, filmu lub grafiki na ekranie komputera. EEG Biofeedback/ Neurofeedback jest metodą terapii opartej na technice komputerowej, umożliwiającej trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie, zwykle niedostępnymi dla naszej świadomości.

Dla kogo trening EEG Biofeedback/ Neurofeedback  jest odpowiedni?

Trening EEG Biofeedback/ Neurofeedback  może być stosowany w wielu zaburzeniach i obszarach problemowych, takich jak ADHD, bezsenność, lęk czy depresja. Metoda ma zastosowanie w celu uzyskania lepszej regulacji emocji/radzenia sobie ze stresem.

Dla sportowców lub innych zawodów sportowych, trening EEG Biofeedback/ Neurofeedback  może pomóc poprawić sprawność umysłową, zmniejszyć stres i uzyskać większą kontrolę w stresujących sytuacjach.

Więcej informacji o mnie i mojej pracy znajdziesz tutaj:

https://psychodialog.no/

PoMoc Psychologiczna

Wskazania do treningów:

Trening EEG Biofeedback/ Neurofeedback  polecane jest wszystkim, niezależnie od wieku, zdrowym i aktywnym oraz posiadającym określone zaburzenia:

Zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD)

Trening oddechowy, nauka relaksacji

Terapia stresu

Terapii zaburzeń snu (bezsenność), problemy z planowaniem i skupieniem

Terapii zaburzeń emocjonalnych (lęki, depresja, agresja czy labilność emocjonalna)

Leczeniu bólu głowy (migren)

Padaczka lekooporna

Problemy szkolne, dysleksja, dysortografia

Trening osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania umysłu (np. sportowców, pilotów)

Chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka)

Rejestracja EEG Biofeedback/ Neurofeedback